บริการของเรา

IMG_0777

สปาน้ำพุร้อน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

The physiotherapist is doing acupuncture on the back of a female patient. Patient is lying down on a bed.

ฝังเข็ม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

IMG_9039

นวดแผนไทย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

SSUCv3H4sIAAAAAAAEAH1SwW7cIBC9V+o/rDgvzWJYTPoFvUTKrYdVDmMY76JgswKcqIr23zu244ZUVSXL4r2necyb4e3rl92OdZC9Zd93bzMi7EOYcklQfByJPuzfeXS+xOQhzOTM3RaF5QJlypgrC9HI1BOWW23nz7lE+3y9xBJrwSWEIRc/YM1ivtawp6LgoabyZSoF02I681U/FgqeqdFPHW0hTyvebcIiUgVJ7BHjNSDbV0qeuln5GQcc2cbf9v8x+YEQysVCwrsHmpilcf3D8MFniyHAiHHKH8br4WkLCWcc7a+PFJ9GcapcxUFL8W3+N3/MntbDrZpMwoCwbuq0XWEbbYU+8kZ1wNWx7TlIoTka2WnQptXGbAGYvpe91b3hnTsqrowCbuR9w13XKCGF09q1y/1rAvb8SisaljW8d/DiHcYKw+R8rNb0Emlg+a+FXpO3fjxXZbFcMFXY0oONQ0WMsSwx2do7c/QmZkhdKiXpa02rtBHmyLZHTA/Ju7pX7+aKAxgJSmsunabM2GsOVhguDArRCSf7TlDm229w9WXxTAMAAA==

เฟเชี่ยลทรีตเมนท์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

IMG_5394_1280x848

Oil Massage

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

IMG_5431_1280x850

สปาหิน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

beautiful pink peony flower background

Detox Spa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Pedicure fish spa, Fish spa pedicure, Rufa Garra fish spa pedicure massage treatment, Closeup of feet and fish in water.

สปาหิน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

IMG_1117

อโรมาเทราพี

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

bath and spa with peony flowers beauty products towels

สครับผิว

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Couple together in the sauna at the spa

Hot Spa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.